Звіти (відомості) про самооцінювання освітніх програм

076 Звіт 32529 Управління та економіка підприємництва

151 Звіт 29772 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

015.00 Звіт 34767 Професійна освіта (Дизайн)

015.06 Звіт 29392 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.14 Звіт 29389 Професійна освіта (Нафтогазова справа)

015 Звіт 34180 Професійна освіта (за спеціалізаціями) PhD