Експертні висновки

З 15 по 17 квітня 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення», за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Подивитися висновки

 

 

З 01 по 03 квітня 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за третім (доктор філософії)рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта.

Подивитися висновки

 

 

З 12 по 14 лютого 2024 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Краєзнавчо-туристична робота», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 032 Історія та археологія.

Подивитися висновки

 

 

З 21 по 23 лютого 2022 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)», за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 015 Професійна освіта.

Подивитися висновки

 

 

З 19 по 21 квітня 2021 року в Українській інженерно-педагогічній академії було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»,за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент.

Подивитися висновки