Документи для вступу в УІПА

Порядок прийому заяв та документів для участі

у конкурсному відборі

 

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на особливі умови зарахування, подають заяви тільки в електронній формі.

Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують спеціальність, факультет, спеціалізацію (напрям підготовки) та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв (натуральні числа від 1 до 15), при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) до УІПА за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону Україн «Про громадянство України»);

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на особливі умови зарахування.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копії документів, які підтверджують право вступника на особливі умови зарахування (за наявності).

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною  комісією, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

8. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua