Програми вступних випробувань
Програма, характеристика та крітерії оцінювання завдань вступного фахового випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі здобутого освітньо-квалівікаційного рівня молодший спеціаліст та на основі ступеня бакалавра, магістра (друга вища освіта)