Бакалавр

Додаток 1 до правил прийому до УІПА у 2014 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги  та обсяг державного замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (нормативний термін навчання)


Галузь знань

Напрям підготовки

Ліцензовані обсяги

Обсяг держзамовлення

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна

форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна

освіта

6.01010401

Професійна

освіта.

Зварювання

50

50

0

6

Професійна

освіта.

Машинобудування

70

60

15

Професійна

освіта.

Транспорт

50

50

13

5

Професійна

освіта.

Будівництво

30

0

13

0

Професійна

освіта.

Нафтогазова

справа

75

75

0

6

Професійна

освіта.

Енергетика

60

60

10

Професійна

освіта.

Метрологія,

стандартизація

та

сертифікація

60

60

5

Професійна

освіта.

Охорона праці

60

75

10

Професійна

освіта.

Товарознавство

30

0

5

0

Професійна

освіта.

Економіка

60

60

5

0

Професійна

освіта.

Побутове

обслуговування

30

30

5

0

Професійна

освіта.

Комп’ютерні

технології

60

60

5

0

Професійна

освіта.

Електроніка

60

50

5

0

Професійна

освіта.

Телекомунікації

та

зв’язок

50

50

5

0

Професійна

освіта.

Електромеханіка

50

50

5

0

Професійна

освіта.

Видавничо-

поліграфічна

справа

40

40

13

0

Професійна

освіта.

Дизайн

100

50

13

0

Професійна

освіта.

Технологія

виробів

легкої

промисловості

25

50

5

0

Професійна

освіта.

Харчові

технології

50

50

5

0

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

50

50

0

0

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

110

140

0

0

6.050504

Зварювання

30

30

0

0

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

40

105

15

10

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка

та

електротехнології

60

100

0

0

0918

Текстильна та легка промисловість

6.051602

Технологія

виробів

легкої

промисловості

25

0

15

0

0301

Соціально-політичні науки

6.030103

Практична

психологія

60

30

10

0