Бакалавр (скорочений термін навчання)

Додаток 1 до правил прийому до УІПА у 2014 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги  та обсяг державного замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (скорочений термін навчання) 

 

Галузь знань

Напрям підготовки

Ліцензовані обсяги

Обсяг держзамовлення

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

6.01010401

Професійна освіта.

Зварювання

180

148

12

20

Професійна освіта. Машинобудування

Професійна освіта. Транспорт

Професійна освіта.

Будівництво

0

0

Професійна освіта.

Нафтогазова справа

46

39

0

0

Професійна освіта. Енергетика

60

56

8

10

Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація

106

126

8

10

Професійна освіта.

Охорона праці

Професійна освіта.

Товарознавство

102

0

10

0

Професійна освіта. Економіка

53

10

Професійна освіта.

Побутове обслуговування

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

190

182

8

10

Професійна освіта. Електроніка

Професійна освіта.

Телекомунікації та зв’язок

Професійна освіта.

Електромеханіка

Професійна освіта. Дизайн

117

79

10

10

Професійна освіта.

Технологія виробів легкої промисловості

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

110

140

15

5

6.050504

Зварювання

30

19

15

10

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

25

92

0

15