Магістр

Додаток 1 до правил прийому до УІПА у 2014 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги  та обсяг державного замовлення


Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра


Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Обсяг держзамовлення

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

0101

Педагогічна освіта

8.01010401

Професійна освіта.

Економіка

15

10

10

1

Професійна освіта.

Телекомунікації та зв’язок

10

10

2

0

Професійна освіта.

Зварювання

10

10

0

1

Професійна освіта.

Технологія виробів легкої промисловості

15

15

7

3

Професійна освіта.

Нафтогазова справа

25

10

0

0

Професійна освіта.

Електромеханіка

5

5

1

0

Професійна освіта.

Енергетика

15

15

5

5

Професійна освіта.

Машинобудування

20

15

7

8

Професійна освіта.

Метрологія, стандартизація та сертифікація

10

5

4

2

Професійна освіта.

Комп’ютерні технології

10

10

6

2

Професійна освіта.

Транспорт

15

5

7

5

Професійна освіта.

Електроніка

10

10

2

0

Професійна освіта.

Дизайн

15

0

11

0

Професійна освіта.

Видавничо-поліграфічна справа

10

10

4

1

Професійна освіта.

Харчові технології

10

0

6

0

Професійна освіта.

Охорона праці

20

0

5

0

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

15

15

0

0

0505

Машинобудування та матеріалообробка

8.05050308

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

10

0

3

0

8.05050401

Технологія та устаткування зварювання

10

5

4

1

0516

Текстильна та легка промисловість

8.05160202

Конструювання та технології швейних виробів

5

0

3

0

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

8.05060103

Теплові електричні станції

10

5

0

0

0507

Електротехніка та електромеханіка

8.05070101

Електричні станції

5

5

0

0

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

0

0

0

0

8.05070204

Електромеханичні системи автоматизації та електропривод

25

0

0

0

0502

Автоматика та управління

8.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

5

5

0

0

0301

Соціально-політичні науки

8.03010301

Практична психологія

10

0

0

0

1801

Специфічні категорії

8.1801011

Інтелектуальна власність

40

40

3

6

8.1801021

Педагогіка вищої школи

0

100

0

0

8.1801020

Управління навчальним закладом

0

75

0

0