ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
>Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа
>Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
>Професійна освіта. Дизайн
Спеціалізації
>Професійна освіта. Харчові технології
Спеціалізації:
>Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів