Зведений перелік НДР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПІДКОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ЗА ПРОФІЛЕМ) НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК

науково-дослідних робіт з проблем інженерно-педагогічної освіти,

що виконуються у вищих навчальних закладах України,

в яких ведеться підготовка інженерно-педагогічних кадрів

(за станом на початок 2013/2014 навчального року)

Харків

2013Передмова

Представлений перелік являє собою узагальнені відомості про науково-дослідні роботи з проблем інженерно-педагогічної освіти, що виконуються у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України ІІ-ІV рівнів акредитації.

Перелік складено Українською інженерно-педагогічною академією на підставі даних, одержаних від 21 ВНЗ України, до яких входять:

 1. Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
 2. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» (м. Сімферополь)
 3. Бердянський державний педагогічний університет
 4. Вінницький національний аграрний університет
 5. Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка
 6. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка
 7. Київський національний університет будівництва і архітектури
 8. Київський національний університет технологій та дизайну
 9. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький  національний університет»
 10. Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка»
 11. Луцький національний технічний університет
 12. Миколаївський національний аграрний університет
 13. Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)
 14. Національний транспортний університет (м. Київ)
 15. Подільський державний аграрно-технічний університет
 16. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
 17. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)
 18. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
 19. Херсонський державний університет
 20. Хмельницький національний університет

21.  Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Донецьк)

До переліку включено як документально оформлені науково-дослідні роботи, так і дисертаційні дослідження та напрями, за якими ведуться дослідження окремими науковцями. Окрім назви теми і назви ВНЗ в переліку наведено прізвища керівників, відповідальних виконавців та їх контактні телефони, що дає можливість одержати додаткові відомості та необхідну інформацію з окремих питань.

Метою складання цього переліку є надання повної уяви про спектр науково-дослідних робіт з проблем підготовки інженерно-педагогічних кадрів, що виконуються в Україні, та допомога керівникам тем встановити взаємний контакт з метою виключення можливого дублювання, а також поєднання спільних зусиль при наявності споріднених тем,

З появою нових науково-дослідних робіт передбачається періодичне оновлення цього переліку. Укладачі будуть вдячні всім ВНЗ за своєчасне повідомлення про відкриття таких тем, а також за пропозиції та зауваження, які будуть враховані в подальшій роботі.

 

Голова підкомісії з професійної освіти

Науково-методичної комісії з педагогічної освіти

Міністерства освіти і науки України,

ректор Української інженерно-педагогічної академії                                                                     / проф. Коваленко О.Е. /п/п

Тема НДР

Вид НДР

 

Керівник НДР

 

Встановлені терміни початку та закінчення

виконання

НДР

Контактний

телефон

керівника або відповідального

виконавця НДР

1. УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

1.1

Психолого-педагогічні засади розробки системи підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону

держбюджетна

Коваленко О.Е.,

д.пед.н., проф., ректор, зав. кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2013-2014

(057) 733-78-00

(відп. виконавець Брюханова Н.О.)

1.2

Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів у галузі енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту

 

держбюджетна

Лазарєв М.І.,

д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, зав. кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності

2013-2014

(057) 733-79-98

1.3

Проектування та розробка моделі толерантного освітнього середовища інженерно-педагогічного ВНЗ для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону

 

за рахунок другої половини дня викладача

Коваленко О.Е.,

д.пед.н., проф., ректор, зав. кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2013-2014

(057) 733-78-19

(відп. виконавець Керницький О.М.)

1.4

Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі

за рахунок другої половини дня викладача

Коваленко О.Е.,

д.пед.н., проф., ректор, зав. кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2011-2013

066-74-84-293

(відп. виконавець Лазарєва Т.А.)

1.5

Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти

за рахунок другої половини дня викладача

Брюханова Н.О.,

д.пед.н., проф., професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання

 

2012-2014

(057) 733-78-00

1.6


Теоретико-методичні основи формування інноваційної культури інженера-педагога

за рахунок другої половини дня викладача

Штефан Л.В.,

д.пед.н., доц., професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання

 

2010-2013

(057) 733-78-75

1.7

Теоретико-методологічні засади розробки змісту неперервної інженерно-педагогічної освіти

за рахунок другої половини дня викладача

Кулешова В.В.,

к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2011-2013

(057) 733-78-75

1.8

Діагностика професійних компетенцій інженера-педагога

за рахунок другої половини дня викладача

Бєлікова В.В.

к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2012-2014

(057) 733-79-28

1.9

Розробка та застосування технологій навчання систем об’ємного комп’ютерного проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

за рахунок другої половини дня викладача

Синельник  І.В.,

к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2013-2014

067-571-18-39

 

1.10

Формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного та кар’єрного шляху

за рахунок другої половини дня викладача

Лисенко С.А.,

к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2013-2014

(057) 733-79-28

1.11

Соціально-психологічні основи попередження дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі навчання

за рахунок другої половини дня викладача

Соколова І.М.,

д.псих.н., зав. кафедри практичної психології

2011-2014

(057) 733-78-71

1.12

Наскрізна підготовка студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови

за рахунок другої половини дня викладача

Зеленін Г.І.,

к.пед.н., доц., зав. кафедри іноземних мов

2012-2014

(057) 733-79-57

1.13

Підвищення якості професійної освіти в Україні на основі досвіду Міжнародного товариства інженерної педагогіки

за рахунок другої половини дня викладача

Сажко Г.І.,

к.пед.н., доц., доцент кафедри інформатики  та комп’ютерних технологій

2012-2014

(057) 733-79-17

1.14


Використання досвіду викладачів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. для удосконалення підготовки до науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів

за рахунок другої половини дня викладача

Кириченко І.К.,

д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри інформатики  та комп’ютерних технологій

 

 

2011-2013

(057) 733-79-17

1.15

Індивідуалізація безперервного процесу  виробничої підготовки інженерів-педагогів машинобудівного профілю на прикладі спеціальності 6.010104.08 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»

 

за рахунок другої половини дня викладача

Мельниченко О.А.,

д.т.н., проф., професор кафедри  металорізального обладнання і транспортних систем

2011-2013

(057) 733-79-22


п/п

Тема НДР

Вид НДР

 

Керівник НДР

 

Встановлені терміни початку та закінчення

виконання

НДР

Контактний

телефон

керівника або відповідального

виконавця НДР

1.16

Системна організація змісту підготовки майбутніх інженерів-педагогів спеціальності 6.010104.41 «Професійна освіта. Охорона праці»

за рахунок другої половини дня викладача

Тріщ Р.М.,

д.т.н., проф., зав. кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

 

2011-2013

(057) 733-78-24

1.17

Методика індивідуалізації педагогічної підготовки магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей гірничого профілю

за рахунок другої половини дня викладача

Карчевська Н.В.,

к.пед.н., доц., доцент кафедри соціально-економічних і педагогічних дисциплін ННІГОТ (м. Стаханов)

 

2011-2013

050-660-04-52

1.18

Становлення та розвиток інженерно-педагогічної освіти на Луганщині

за рахунок другої половини дня викладача

Романенко В.П.,

к.т.н., доц., зав. кафедри загально-інженерних дисциплін

ННІГОТ (м. Стаханов)

 

2012-2014

050-608-77-65

1.19


Теорія та методика формування освітнього середовища інженерно-педагогічного ВНЗ для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону

 

докторська

дисертація

Виконавець - Керницький О.М.,

доцент, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

Науковий консультант -  Ягупов В.В., д.пед.н., проф.

 

 

2013-2016

067-574-04-56

 

1.20

Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики

кандидатська дисертація

Виконавець – Недосєкова Н.С.,

ст.. викладач кафедри хімічних та харчових технологій

ННППІ УІПА.

Науковий керівник –

Власенко К.В., д.пед.н., професор кафедри вищої математики Донбаської державної машинобудівельної академії

2009-2013

050-685-27-23

1.21

Методика навчання «Редакційно-видавничих систем» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

кандидатська дисертація

Виконавець –  Бочар Ю.І., аспірант.

Науковий керівник - Синельник І.В., доцент, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2010-2013

097-498-33-43

 

1.22

Методика навчання систем 3-D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

 

дисертаційне дослідження

Виконавець – Ожга М.М.,

аспірант.

Керівник - Синельник  І.В., к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

2010-2013

0969236245

 


1.23

Формування практичних умінь з експлуатації машино-тракторного парку у майбутніх інженерів-педагогів

кандидатська дисертація

Виконавець –  Апьонкін Ю.В., асистент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка.

Науковий керівник - Рябчиков М.Л., д.т.н., проф.,  завідувач кафедри технологій та дизайну

2010-2014

066-807-89-35

1.24

Формування професійної  компетентності майбутніх викладачів комп’ютерних дисциплін в процесі викладання дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі»

кандидатська дисертація

Виконавець - Макаренко А.Ю.,

аспірант.

Керівник - Синельник  І.В., к.пед.н., доц., доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання

 

2010-2014

(050)288-93-74

1.25

Формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю у фаховій (професійній) підготовці вищого навчального закладу

кандидатська дисертація

Виконавець – Лазарчук Г.В., аспірант, адвокат.

Науковий керівник - Васильєва М.П., д.пед.н., проф., зав. кафедри філософії та освітніх технологій

 

2012-2014

050-102-35-27

1.26

Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до превентивної діяльності з учнями ПТНЗ

кандидатська дисертація

Виконавець – Гнєзділова О.П.,

здобувач, соціальний педагог.

Науковий керівник - Чернецька Ю.І., к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

 

2012-2015

063-470-63-43

 


1.27

Педагогічні умови формування лідерських компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (на прикладі підготовки іноземних студентів з Азійського регіону)

кандидатська дисертація

Виконавець - Кононова Т.О., аспірант кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

Науковий керівник - Коваленко О.Е., д.пед.н., проф., ректор, зав. кафедри педагогіки та методики професійного навчання

 

 

2012-2015

067-574-04-56

1.28

Психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери у студентів інженерно-педагогічних фахів в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі

кандидатська дисертація

Виконавець - Скворчевська Є.Л., асистент кафедри практичної психології.

Науковий керівник - Соколова

І .М., д.психол.наук,

зав. кафедри практичної психології

 

2011-2016

097-179-79-16

 

1.29

Підготовка майбутнього інженера-педагога до використання комунікативних технологій у навчально-виховній роботі з учнями професійно-технічного закладу

кандидатська дисертація

Виконавець – Мефанік М.С., асистент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

Науковий керівник - Васильєва М.П., д.пед.н., проф., зав. кафедри філософії та освітніх технологій

 

2012-2017

096-79-125-79

 

1.30

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів (на прикладі підготовки іноземних студентів з Азійського регіону)

 

кандидатська дисертація

Виконавець - Британ Ю.А., завідувач каф. фізичного виховання.

Науковий керівник - Коваленко О.Е., д.пед.н., проф., ректор, зав. кафедри педагогіки та методики професійного навчання

 

2013-2018

066-702-91-68