1.1 Психолого-педагогічні засади розробки системи підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону

Мета дослідження - обґрунтування психологічних та педагогічних засад розробки системи професійної підготовки в Україні компетентних інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону, а також розробка й експериментальна перевірка ефективності цієї системи підготовки.

Гіпотеза дослідження: процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів для країн СНД Азійського регіону стане ефективнішим, якщо розроблятиметься засобом системної інтеграції діяльнісного, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів з урахуванням особливостей адаптаційних процесів студентів в процесі навчання.

Практичними завданнями є:

  1. Здійснивши маркетингові дослідження та моніторинг Азійського ринку освітніх послуг, визначити заходи щодо оперативного врахування його кон’юнктури та особливостей рекламування інженерно-педагогічної освіти України.
  2. Проаналізувавши проблему розробки системи підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону, визначити психолого-педагогічні засади її розв’язання.
  3. Визначити сутнісні характеристики системної інтеграції діяльнісного, особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів до розробки системи підготовки в Україні компетентних педагогічних працівників для сфер професійно-технічної та базової вищої освіти у країнах СНД Азійського регіону.
  4. Визначити систему факторів ризику виникнення дезадаптації студентів на різних рівнях в процесі навчання, встановити нормативний діапазон показників адаптації студентів щодо характеристик адаптивної та дезадаптивної зони та розробити програму оптимізації регуляції адаптаційних процесів студентів в процесі навчання.
  5. Розробити концепцію проектування системи підготовки в Україні компетентних інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону.
  6. Розробити модель професійної компетентності інженерів-педагогів для країн СНД Азійського регіону та відповідну модель системи їхньої підготовки, яка включає: визначення базових здібностей абітурієнтів до засвоєння інженерно-педагогічних видів діяльності, розвитку й саморозвитку педагогічних якостей; організацію та реалізацію педагогічної підготовки у напрямках встановлених професійних компетенцій і з урахуванням особливостей адаптаційних процесів студентів в процесі навчання, перевірку якості професійної підготовки.
  7. Розробити систему підготовки в Україні компетентних інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону та сформувати рекомендації щодо використання цієї системи для підвищення кваліфікації керівного та викладацького складу у закладах професійно-технічної та базової вищої освіти країн СНД Азійського регіону.
  8. Розробити освітню документацію та інформаційно-методичний супровід процесу підготовки в Україні компетентних інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону.
  9. Експериментально перевірити ефективність розробленої системи підготовки в Україні компетентних інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону.