1.3. Проектування та розробка моделі толерантного освітнього середовища інженерно-педагогічного ВНЗ для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону


Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити модель толерантного освітнього середовища для підготовки студентів-іноземців з Азійського регіону, систему роботи деканату та кафедр з проектування і створення освітнього середовища як системи умов професійно-особистісного розвитку та саморозвитку студентів-іноземців з Азійського регіону.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати основні підходи до проблеми створення толерантного освітнього середовища для підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах.

2. Визначити проблеми та сучасний стан освітнього середовища у ВНЗ інженерно-педагогічного профілю для підготовки іноземних студентів.

3. Теоретично обґрунтувати та розробити модель толерантного освітнього середовища для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону.

4. Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі толерантного освітнього середовища для підготовки студентів-іноземців з Азійського регіону (на прикладі УІПА).

5. Розробити науково-методичний супровід функціонування толерантного освітнього середовища при підготовці студентів-іноземців з Азійського регіону.