1.4. Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі


Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити систему формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.

Загальна гіпотеза базується на припущенні про те, що система формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі сприятиме підвищенню рівня професійної та творчої спрямованості майбутніх фахівців харчової галузі.

Завдання дослідження:

  1. Провести аналіз стану розробленості системи формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.
  2. Здійснити аналіз системи професійної діяльності інженера-технолога харчової галузі.
  3. Теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні засади системи формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.
  4. Теоретично обґрунтувати та розробити систему формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.
  5. Експериментально перевірити систему формування творчої особистості інженера-технолога харчової галузі.
Розробити методичне забезпечення навчального процесу.