1.5. Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти


Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити розроблені теоретичні та методичні основи системної  організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти при вирішенні професійних завдань підготовки компетентних інженерно-педагогічних кадрів відповідно до світових вимог.

Загальна гіпотеза дослідження: обґрунтовані в ході проведення НДР теоретичні і методичні основи системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти підвищать ефективність процесу професійної підготовки викладачів професійно-технічних та вищих І-ІІ рівнів акредитації навчальних закладів, а також сприятимуть здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки для фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України.

Завдання дослідження:

1. Визначення стану інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти

2. Обґрунтування теоретичних основ  системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти.

3. Розробка методичних основ системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку  інженерно-педагогічної освіти.

4. Експертна оцінка ефективності розробленої системи інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти.