1.6. Теоретико-методичні основи формування інноваційної культури інженера-педагога


Мета дослідження – обґрунтування теоретичних та методичних засад науково-методичної системи формування інноваційної культури інженерів-педагогів та експериментальна перевірка  її впливу на рівень їхньої професійної підготовки.

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що якість професійної підготовки інженерів-педагогів можна суттєво підвищити, якщо будувати її на методологічно та методично обґрунтованих засадах формування інноваційної культури, які реалізуються у розробленій на цій основі науково-методичній системі.

Завдання дослідження:

1.     На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури встановити ступінь розробленості проблеми формування інноваційної культури як феномена сучасності у філософському, психологічному, педагогічному, культурологічному аспектах і розкрити на цій основі методологічні засади дослідження.

2.     Визначити теоретичне підґрунтя суті інноваційної культури фахівців інженерно-педагогічної галузі та схарактеризувати її компоненти.

3.     Уточнити критерії, показники та рівні сформованості інноваційної культури майбутніх фахівців інженерно-педагогічної галузі.

4.            Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність науково-методичної системи формування інноваційної культури інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки.