1.7. Теоретико-методологічні засади розробки змісту неперервної інженерно-педагогічної освіти


Мета дослідження - розробка теоретико-методологічних і організаційно-педагогічних основ проектування та реалізації педагогічної системи формування професійно-педагогічних та умінь якостей фахівців в умовах неперервної інженерно-педагогічної освіти.

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність процесу професійно-педагогічної підготовки фахівців можна суттєво підвищити, якщо системоутворюючим чинником її буде педагогічна система формування в умовах неперервної інженерно-педагогічної освіти їхніх професійно-педагогічних умінь і якостей.

Завдання дослідження:

1.     Проаналізувати історію становлення й розвитку концепції неперервної освіти, закордонний і вітчизняний досвід функціонування системи неперервної професійної освіти з метою виявлення суперечностей і проблем, наявних у ній, і виділення теоретичних основ системи неперервної інженерно-педагогічної освіти, що проектується.

2.     На основі виявлення специфіки змісту й характеру професійної діяльності, визначити вимоги до фахівця, готового до мінливої діяльності, як найважливішу мету системи неперервної інженерно-педагогічної освіти.

3.            На основі аналізу особливостей професійної підготовки фахівців до професійної діяльності й існуючих підходів до проектування педагогічної системи неперервної інженерно-педагогічної освіти спроектувати педагогічну систему формування професійних умінь і якостей фахівця як суб'єкта професійної діяльності.