1.8. Діагностика професійних компетенцій інженера-педагога


Мета дослідження - обґрунтування теоретико-методичних засад розробки системи діагностики професійних компетенцій інженерів-педагогів, а також розробка й експериментальна перевірка ефективності цієї систем.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що система оцінювання якості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів буде більш об'єктивною, якщо буде запроваджена система діагностики професійних компетенцій.

Завдання дослідження:

1.  Визначити вимоги до професійної підготовки інженерно-педагогічних кадрів та встановити сутнісні характеристики професійних компетенцій інженерів-педагогів різних профілів та спеціальностей.

  1. Провести аналіз стану діагностики професійної підготовки інженерів-педагогів у ВНЗ та обґрунтувати наявність проблеми розробки та застосування методики діагностування професійних компетенцій (загальних та за профілями спеціальностей).
  2. Визначити теоретичні передумови розробки системи діагностики професійних компетенцій.
  3. Обґрунтувати модель системної діагностики професійних компетенцій інженера-педагога.
  4. Розробити комплексну методику та систему засобів діагностики професійних компетенцій інженера-педагога.
Здійснити експериментальну перевірку розробленої системи діагностики професійних компетенцій та визначити її вплив на підвищення якості професійної підготовки інженера-педагога у ВНЗ.