1.10. Формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного та кар’єрного шляху

Мета дослідження - розробити, теоретично обґрунтувати методику формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар'єрного шляху й експериментально перевірити її ефективність.

Завдання дослідження:

1)   На основі вивчення наукових джерел проаналізувати ступінь дослідження проблеми, систематизувати її теоретичні основи.

2)   З'ясувати рівень практичної розробки та реалізації означеної проблеми у професійно-технічних навчальних закладах.

3)   Розробити та обґрунтувати методику формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар'єрного шляху.

4)   Експериментально перевірити ефективність впровадження методики формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар'єрного шляху.

5)            Обґрунтувати шляхи творчого використання методики формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар'єрного шляху.