1.11. Соціально-психологічні основи попередження дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі навчання


Мета дослідження - розробка    концепції    соціально-психологічних основ попередження (які включають такі етапи: теоретико-методологічний, методичний, емпіричний та профілактичний) дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, яка б інтегрувала теоретико-методологічне обґрунтування, методичні та психодіагностичні підходи, емпіричні дані та визначала б стратегію профілактики та психокорекції проявив дезадаптації студентів, які перебувають у різних адаптивних зонах в процесі навчання; з'ясування соціально-психологічних засад попередження дезадаптації студентів.

Загальна гіпотеза базується на припущенні про те, що впровадження системи програм, спрямованих на психопрофілактику та психокорекцію проявив дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі навчання суттєво оптимізує регуляцію адаптаційних процесів студентів, підвищить якість навчання та відповідній рівень професійно-педагогічної підготовки.

Завдання дослідження:

1.    Обґрунтувати теоретико-методологічні основи попередження дезадаптації особистості.

2.    Розробити соціально-психологічні основи попередження дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі навчання.

3.    Окреслити систему факторів ризику виникнення дезадаптації студентів на різних рівнях в процеси навчання.

4.    Визначити нормативний діапазон показників адаптації студентів, щодо характеристик адаптивної та дезадаптивної зони.

5.    Систематизувати критерії оцінки дезадаптації студентів в процесі навчання.

6.    Встановити динаміку проявів дезадаптації студентів на різних рівнях адаптації, виокремити групи ризику дезадаптації на етапі первинної професіоналізації.

7.    Розробити й верифікувати програму оптимізації регуляції адаптаційних процесів студентів в процесі навчання. Розробити методичне забезпечення навчального процесу.