1.12. Наскрізна підготовка студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови


Мета дослідження - теоретично   обґрунтувати   й   розробити   методику   наскрізної   підготовки студентів   інженерно-педагогічних   спеціальностей   з   іноземної   мови,   а   також експериментально перевірити її ефективність.

Гіпотеза дослідження - організація підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови з використанням методики наскрізної підготовки має сприяти формуванню комунікативної компетенції майбутніх інженерів-педагогів, розвитку мислення, формуванню особистішої та професійної спрямованості застосування набутих знань у майбутній професійній діяльності, оволодіння навичками комунікативної діяльності , необхідними для вирішення професійних завдань, розвитку потреб до самонавчання.

Задачі дослідження:

1.     Здійснити теоретичний аналіз:

-       сучасного     стану     підготовки     студентів     інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови;

- відомих методик навчання іноземній мові студентів ВНЗ;

- теоретичних передумов забезпечення наскрізної підготовки з іноземної мови студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

2.     Розробити методику наскрізної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови.

3.            Експериментально перевірити ефективність розробленої методики наскрізної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з іноземної мови.