1.13. Підвищення якості професійної освіти в Україні на основі досвіду Міжнародного товариства інженерної педагогіки

Глобальна мета дослідження - виявлення та обґрунтування наукових основ, факторів і умов підвищення якості професійної освіти в Україні.

Локальні цілі полягають у такому:

•  вивчити та узагальнити основні теоретичні підходи в галузі професійної освіти в європейських країнах;

•  виявити умови забезпечення якості професійної освіти в європейських країнах, що є членами Міжнародного товариства інженерної педагогіки;

•  проаналізувати сучасний стан взаємодії системи професійної освіти і ринку праці в Україні;

•  адаптувати досвід європейської професійної школи до українських умов.

Загальне завдання дослідження - на підставі досвіду європейської професійної школи, Міжнародного товариства інженерної педагогіки, Української інженерно-педагогічної академії в галузі інженерно-педагогічної освіти необхідно виявити та обґрунтувати наукові основи, фактори й умови підвищення якості професійної освіти в Україні.

Часткові завдання:

1.   Вивчити та узагальнити основні теоретичні підходи в галузі професійної освіти й проблеми забезпечення її якості в європейських країнах, що є членами Міжнародного товариства інженерної педагогіки.

2.   Виявити умови забезпечення якості професійної освіти в європейських країнах, що є членами Міжнародного товариства інженерної педагогіки.

3.   Проаналізувати й порівняти сучасний стан взаємодії системи професійної освіти і ринку праці в європейських країнах і в Україні.

4.            Узагальнити досвід європейської професійної школи та адаптувати його до українських умов (на прикладі діяльності Центру інженерної педагогіки УІПА).