1.14. Використання досвіду викладачів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. для удосконалення підготовки до науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови організації науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів на основі теоретичних ідей і практичного досвіду викладачів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ століття з розв’язування наукових та педагогічних питань.

Гіпотеза: рівень підготовки майбутніх інженерів-педагогів до науково-дослідної роботи підвищиться, якщо дослідити та розробити відповідні педагогічні умови для реалізації ідей і практичного досвіду виховання творчих особистостей серед студентів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Завдання дослідження:

-  дослідити, виявити та систематизувати основні педагогічні ідеї викладачів харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст.;

-  визначити перспективні напрямки використання цих педагогічних ідей;

-  теоретично обґрунтувати та розробити педагогічні умови на основі використання  науково-педагогічної спадщини викладачів Харківського імператорського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. для підготовки до науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів;

-  експериментально перевірити ефективність цих умов;

розробити методику реалізації педагогічних умов організації науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів.