1.15. Індивідуалізація безперервного процесу виробничої підготовки інженерів-педагогів машинобудівного профілю на прикладі спеціальності 6.010104.08 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобу


Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику індивідуалізації безперервного процесу виробничої підготовки інженерів - педагогів машинобудівного профілю на прикладі спеціальності 6.010104.08 „Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні.

Завдання дослідження:

-  дослідити   основні   тенденції   розвитку   теорії   і   практики   рішення   проблеми індивідуалізації і диференціації процесу навчання,

-  визначити умови ефективності індивідуалізації і диференціації процесу виробничої підготовки майбутніх інженерів – педагогів,

-  розробити методику індивідуалізації виробничої підготовки інженерів – педагогів,

-  розробити систему дидактичних завдань для   проведення різних видів виробничої підготовки,

-              вивчити   особливість   впливу  розробленої  системи   на  індивідуальний  розвиток студентів.