1.17. Методика індивідуалізації педагогічної підготовки магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей гірничого профілю

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка системи індивідуалізованого підходу до підготовки студентів та експериментальна перевірка можливості підвищення ефективності педагогічної підготовки магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей на гірничому факультеті Української інженерно-педагогічної академії шляхом індивідуалізації навчання.

Завдання дослідження:

•    проаналізувати стан розробки проблеми індивідуалізації педагогічної підготовки магістрів;

•    визначити психологічні засади індивідуалізації навчання магістрів;

•    визначити теоретичні передумови застосування індивідуалізованого підходу до підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на прикладі навчання дисципліни «Педагогіка вищої школи»;               і

•    розробити цілі та індивідуальні завдання для дисципліни «Педагогіка вищої школи» з урахуванням індивідуальних якостей майбутніх магістрів гірничого профілю;

•    розробити методику індивідуалізації підготовки студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка вищої школи»;

•    розробити комп'ютерну інтелектуальну підтримку педагогічної підготовки магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей гірничого профілю;

•              експериментально перевірити можливості підвищення ефективності педагогічної підготовки магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей на гірничому факультеті шляхом індивідуалізації навчання.