1.18. Становлення та розвиток інженерно-педагогічної освіти на Луганщині

Мета дослідження - дослідити генезис інженерно-педагогічної освіти на Луганщині і скласти концептуально-узагальнену характеристику історичного розвитку системи інженерно-педагогічної освіти в досліджуваний період.

Завдання дослідження:

1.     Обґрунтувати концептуальні підходи, принципи і методику дослідження історії інженерно-педагогічної освіти як спеціалізованої освітньої системи.

2.     Провести аналіз вивченої історії становлення і розвитку системи підготовки інженерно-педагогічних кадрів.