1.20. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики

Мета дослідження - розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики.

Завдання дослідження:

1.  Здійснити аналіз стану розробленості проблеми формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики і шляхів її розв’язання.

2.  З’ясувати роль виробничої практики у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю та проаналізувати сучасні проблеми її організації.

3. Розробити педагогічні умови формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики та експериментальну модель їх впровадження.

4.  З’ясувати критерії та рівні сформованості готовності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до професійної діяльності.

5.  Експериментально перевірити розроблену модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в процесі виробничої практики.