1.21. Методика навчання «Редакційно-видавничих систем» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити мету, зміст, та технології навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.

Завдання дослідження:

  • провести аналіз психолого-педагогічних літературних джерел, нормативних документів та ступеню розробленості проблеми дослідження,
  • теоретично обґрунтувати мету, зміст, способи та особливості навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з дисципліни «Редакційно-видавничі системи»,
  • побудувати модель навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи»,
  • розробити методику навчання з дисципліни «Редакційно-видавничі системи» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю,
  • експериментально перевірити ефективність розробленої методики у процесі навчання редакційно-видавничих систем.