1.22. Методика навчання систем 3-D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка мети, змісту і технологій навчання систем об'ємного комп'ютерного проектування.

Гіпотеза дослідження: якщо розробити та впровадити методику навчання систем об'ємного комп'ютерного проектування що спирається на реалізацію комплексного проекту, побудованого на основі розробленої структурно-функціональної моделі навчання, та алгоритму професійної діяльності, то підвищиться ефективність навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.

Завдання дослідження:

  1. На основі аналізу нормативних документів, психолого-педагогічної літератури, результатів наукових досліджень, педагогічної практики визначити ступінь розробленості проблеми навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю комп’ютерних графічних систем.
  2. Визначити мету, зміст, способи та особливості навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю комп’ютерних графічних систем.
  3. Обґрунтувати та розробити модель навчання систем об'ємного комп'ютерного проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
  4. Розробити методику навчання систем об'ємного комп'ютерного проектування  майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
  5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання.