1.23 Формування практичних умінь з експлуатації машино-тракторного парку у майбутніх інженерів-педагогів

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити розроблену модель формування практичних навичок з експлуатації машинно-тракторного парку у майбутніх інженерів-педагогів.

Завдання дослідження:

  1. Здійснити теоретичний аналіз досліджень проблеми формування практичних навичок майбутніх інженерів-педагогів.
  2. Розкрити сутність, зміст і структуру поняття «експлуатації машино-тракторного парку» з урахуванням сучасних вимог, як підґрунтя для розробки моделі навчання.
  3. Провести аналіз існуючих методичних систем навчання експлуатації машино-тракторного парку.
  4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх інженерів-педагогів.
  5. Розробити та експериментально перевірити модель формування практичних навичок майбутніх інженерів-педагогів з експлуатації машино-тракторного парку.

Дисертаційне дослідження виконується відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка „Теоретико-методичні засади комплексного підходу до професійної підготовки майбутнього інженера-педагога” (номер державної реєстрації 0197V000710).