1.24 Формування професійної компетентності майбутніх викладачів комп’ютерних дисциплін в процесі викладання дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі»

Проблема дослідження – ефективність методики формування професійної компетентності  при навчанні дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі».Мета дослідження — теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка мети, завдань, змісту та технологій навчання навчання дисципліни “Комп’ютерні технології в навчальному процесі” на основі компетентністного підходу та інтеграції ІКТ в навчальний процес.

Гіпотеза дослідження. Ефективність навчання дисципліни “Комп’ютерні технології в навчальному процесі” може бути підвищена якщо використовується методика навчання, що спирається на:

-              компетентністний підхід до визначення мети та завдань навчання;

-          систему мотивації студентів на комп'ютерному занятті;

-          інтеграцію ІКТ в навчальний процес дисципліни;

-          технологічний підхід до організації навчального процесу.

Базуючись на меті та гіпотезі дослідження сформульовано наступні задачі дослідження:

-         На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, наукових досліджень та педагогічного досвіду дослідити стан розробки питання формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій.

-         На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, наукових досліджень та педагогічного досвіду виявити:

ñ  сутність, структуру, моделі професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій та механізми її формування;

ñ  особливості навчального процесу та методики навчання дисципліни “Комп’ютерні технології в навчальному процесі”;

ñ   шляхи використання ІКТ в навчальному процесі при викладанні.

- виявити дидактичні можливості та способи інтеграції ІКТ в рамках навчального процесу дисципліни “комп’ютерні технології в навчальному процесі”.

-         розробити модель навчання дисципліни “Комп’ютерні технології в навчальному процесі” на основі компетентнісного та технологічного підходу, використання ІКТ в процесі навчання;

-         розробити методику формування професійної компетенції засобами  ІКТ при навчанні дисципліни “Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні”.

-          експериментально перевірити ефективність формування професійної компетентонсті під час навчання за розробленою методикою.

Очікуваний результат: сформована методика викладання навчальної дисципліни “Комп’ютерні технології в навчальному підході” на базі компетентнісного підходу та використання новітніх педагогічних комп’ютерних технологій.