1.25. Формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю у фаховій (професійній) підготовці вищого навчального закладу

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні й апробації ефективності педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю у процесі фахової підготовки.

Завдання дослідження:

  1. Визначити сутність та структуру понять «Компетентність», «компетенція», «правова компетентність» та «правова компетентність інженерів-педагогів економічного профілю».
  2. Виявити особливості інженера-педагога економічного профілю.
  3. Виявити компоненти, критерії та їх показники, рівні сформованості правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю.
  4. Визначити педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю у процесі фахової підготовки.
  5. Розробити й експериментально апробувати експериментальну модель та методику формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю  у процесі фахової підготовки.

В процесі виконання науково-дослідної роботи очікуваними результатами є модель формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, методика  діагностики рівнів сформованості правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, методичний інструментарій, впровадження факультативних курсів з правознавства, зміст яких  адаптований з урахуванням специфіки професійної діяльності спеціаліста, а саме інженерної та економічної сфери і зорієнтований на формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю.

Результати дослідження можуть бути використані в навчально-виховному процесі вищих технічних навчальних закладів, у системі підвищення кваліфікації й перепідготовки інженерних кадрів; під час написання курсових, дипломних, магістерських робіт, розробки методичних рекомендацій з правової освіти й виховання майбутніх фахівців технічного профілю.