1.27. Педагогічні умови формування лідерських компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (на прикладі підготовки іноземних студентів з Азійського регіону)
Завдання дослідження - психолого-педагогічна характеристика студентів-іноземців азійського регіону, розробка та обґрунтування педагогічних умов формування їх лідерських компетенцій в освітньому середовищі ВНЗ інженерно-педагогічного профілю