1.28. Психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери у студентів інженерно-педагогічних фахів в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі

Мета дослідження – виявити психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери студентів інженерно-педагогічних фахів.

Завдання дослідження:

1). проаналізувати основні теоретичні підходи та напрямки дослідження мотиваційно-смислової сфери студентів;

2). виявити відмінності у розвитку компонентів мотиваційно-смислової сфери студентів на різних курсах навчання;

3). розробити програму тренінгових занять, спрямованих на формування мотиваційно-смислової сфери студентів завдяки розвитку професійної самосвідомості студентів шляхом активізації мотиваційної структури особистості у процесі навчання;

4). проаналізувати ефективність тренінгових занять та виявити зміни в рівнях мотивації досягнення успіху та професійної самосвідомості студентів.

Очікуванні результати дослідження: завдяки розробці комплексного підходу, який буде враховувати психологічні особливості мотиваційно-смислової сфери студентів, підвищиться рівень їх мотивації досягнення успіху та професійного самовизначення у майбутній професії. Даний підхід буде впливати на формування мотивації, що дозволить більш досконало вивчити психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери студентів інженерно-педагогічних фахів.