1.29. Підготовка майбутнього інженера-педагога до використання комунікативних технологій у навчально-виховній роботі з учнями професійно-технічного закладу

Значущість дослідження ролі комунікативної технології організації навчально-виховної роботи обумовлена  вимогами, які ставить суспільство, щодо організації цілісної навчально-виховної діяльності викладачів професійно-технічного закладу. Дослідження спрямоване на вирішення суперечностей між цими вимогами та недостатньою підготовленістю випускників до цієї діяльності в сучасних умовах.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до організації навчально-виховної роботи з використанням комунікативних технологій.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування комунікативних технологій при організації навчально-виховної роботи забезпечиться впровадженням моделі підготовки майбутнього інженера-педагога до використання комунікативної технології.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній літературі та педагогічній практиці, науково обґрунтувати поняття комунікативної технології
  2. Обґрунтувати необхідність використання комунікативні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів до організації навчально-виховної роботи з учнями професійно-технічного закладу
  3. Розробити модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативної технології у навчально-виховній роботі з учнями професійно-технічного навчального закладу.
На підставі уточнених критеріїв і показників експериментально перевірити ефективність моделі підготовки майбутнього інженера-педагога до використання комунікативних технологій у навчально-виховній роботі з учнями професійно-технічного навчального закладу.