1.30 Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів (на прикладі підготовки іноземних студентів з Азійського регіону)

Завдання дослідження - аналіз проблеми формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів, розробка моделі формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів (на прикладі підготовки іноземних студентів з азійського регіону)