2.1. Наукове забезпечення формування та розвитку професійної компетентності інженерів-педагогів.

Інженерно-педагогічна спеціальність відноситься до педагогічної професії, тому є одночасно перетворюючої і керуючої. Враховуючи таку особливість, для того, щоб керувати розвитком особистості, педагог повинен мати високий рівень компетентності. Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності і характеризує його професіоналізм.

Педагогічний та інженерний компоненти професійної діяльності тісно пов'язані між собою. Володіння інженерною діяльністю дозволяє викладачеві спеціальних дисциплін освоювати нові досягнення науки і техніки, виробництва, готувати матеріально-технічну базу для організації та здійснення навчального процесу в межах професійної підготовки. Технічне мислення, властиве інженеру, сприяє формуванню необхідних якостей (технічні здібності, творчий підхід до праці, допитливість розуму та ін.). Відсутність же цих якостей у викладача не дозволить сформувати їх у учнів та студентів. Педагогічні знання посилюють загальну і спеціальну ерудицію інженера, дозволяють йому якісно організувати управління людьми, як в рамках навчального процесу, так і в процесі виробництва.