2.5. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів при вивченні циклу художніх дисциплін.

Цикл художніх дисциплін у навчанні майбутніх інженерів-педагогів профілю «Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» забезпечує естетичний розвиток студентів, прищеплює навички художньої творчості, розвинути творчі здібності.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка створення педагогічних умов для розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю при вивченні художніх дисциплін.

Відповідно до зазначеної мети дослідження дисертаційної роботи визначені наступні завдання:

- вивчити сучасний стан проблеми педагогічних умов для розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю при вивченні художніх дисциплін;

- проаналізувати зміст підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі навчання художнім дисциплін;

- створити модель системи розвитку творчих здібностей студентів, майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі навчання художнім дисциплін;

- розробити критерії та рівні сформованості творчих здібностей особистості студента;

- виявити, теоретично і експериментально обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність реалізації процесу розвитку творчих здібностей студентів, майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю.

Теоретичне значення дослідження:

- систематизація накопичених у вітчизняній і зарубіжній літературі даних з проблеми розвитку творчих здібностей студентів у процесі навчання художнім дисциплінам;

- аналіз та узагальнення теоретичних підходів та результатів практичних досліджень з проблеми створення педагогічних умов для розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання художнім дисциплінам.

Практичне значення дослідження:

1) можливість розробити умови розвитку творчих здібностей особистості в інженерно-педагогічних вищих навчальних закладах (творчий характер навчальної діяльності; формування системи знань і умінь, необхідних для творчої діяльності; рівня сформованості творчих здібностей; врахування особливостей особистості, стимулюючих і регулюючих творчу діяльність);

2) розробка і апробація системи розвитку творчих здібностей студентів педагогічного вузу у навчальній діяльності, що включає цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, технологічний, результативний компоненти;

3) виявлення, обґрунтування і класифікація за компонентами діяльності педагога (мотиваційному, конструктивного, організаційного, комунікативного) педагогічні умови розвитку творчих здібностей студентів інженерно-педагогічного вузу у навчальній діяльності.