2.6. Методика формування англомовної професійно - орієнтованої читацької компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних умов формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

Досягнення мети дослідження й перевірка гіпотези передбачає виконання таких завдань:

1. Теоретично проаналізувати, науково обґрунтувати і конкретизувати сутність методики навчання читанню технічної літератури англійською мовою, визначити лінгвістичні й психолого-педагогічні основи формування професійно-мовної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

2. Розробити модель розвитку професійно-мовної компетентності  майбутніх інженерів-педагогів.

3. Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, реалізація яких забезпечить розвиток професійно-мовної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі мовної освіти.

4. Розробити систему визначення рівня мовної компетентності майбутніх інженерів-педагогів під час роботи з науково-технічною літературою англійською мовою.

5. Розробити й апробувати дослідно-експериментальним шляхом навчально-методичне забезпечення процесу формування навичок читання професійної технічної літератури англійською мовою майбутніх інженерів-педагогів.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що його основні положення будуть доведені до рівня методичних узагальнень, що дозволить розробити науково обґрунтований навчально-методичний комплекс для розвитку навичок читання й розуміння спеціалізованої іншомовної літератури з використанням різних стратегій читання.