3.2. Методика навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів.

Відповідно до поставленої мети були визначенні дослідження зумовили такі завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз чинних методик навчання та професійної діяльності фахівців з проектування баз даних, визначити проблему й гіпотезу дослідження.

2. Теоретично обґрунтувати і розробити моделі цілей та змісту, методу й засобів навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів на основі використання ітераційних зв’язків.

3. Розробити методику навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів, яка буде відображати професійну діяльність фахівців з проектування баз даних.

4. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів дисципліни та впровадити в навчальний процес.

Результатом дисертаційного дослідження є методика навчання проектування баз даних, яка побудована на основі моделювання професійного процесу проектування баз даних, що дозволяє підвищити якість навчання майбутніх інженерів-педагогів.

Результати дисертаційного дослідження, можуть використовуватись в навчальному процесі майбутніх інженерів-педагогів, які навчаються за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».