3.3. Формування фахової компетентності майбутнього інженера-педагога економічного профілю засобами ІКТ

Інформаційні системи й технології набувають дедалі більшого поширення в професійній освіті. Оскільки сучасна професійна діяльність неможлива без застосування новітніх досягнень комп’ютерної техніки, то й професійна підготовка майбутніх фахівців потребує відповідного підходу. Історія використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальному процесі налічує всього кілька десятків років, тому пошуки способів оптимального її поєднання з традиційними засобами й методами навчання знаходяться на самому початку шляху.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що останні роки характеризуються широким  поширенням Інтернету як у повсякденному, так і професійному житті мільйонів людей. Завдяки розвитку всесвітньої павутини значно розширюється коло можливостей дістати необхідну інформацію та відбувається колосальна економія часу. В наш час через Інтернет робляться покупки, розширюється коло знайомств, встановлюються нові контакти і люди широко використовують його саме для спілкування.

Мета дослідження – теоретично  обґрунтувати та експериментально дослідити  можливість підвищення зацікавленості студентів при вивченні дисциплін  шляхом застосування засобів ІКТ.

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього інженера-педагога.

Предмет – формування фахової компетентності майбутнього інженера-педагога.

Задачі дослідження:

  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми формування фахової компетентності майбутнього інженера-педагога, охарактеризувати сутність фахової компетентності та виявити її структурні компоненти.
  2. Визначити критерії та показники, охарактеризувати рівні сформованості фахової компетентності майбутнього інженера-педагога економічного напрямку.
Експериментально перевірити ефективність технології формування фахової компетентності майбутнього інженера-педагога засобами ІКТ.