Науковий центр


Координатор

Координатор


Коваленко Олена Едуардівна - ректор Української інженерно-педагогічної академії, завідувач кафедри педагогіки та методики професійного навчання, професор, доктор педагогічних наук.
Член Ради з освіти, культури і мистецтва при Державній акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України, член Ради Північно-східного наукового центру науково-координаційного органу національної Академії наук і Міністерства освіти і науки України в Харківській, Полтавській і Сумській областях, дійсний член (академік) Міжнародної академії проблем Людини в авіації і космонавтиці. Почесний академік товариства академіків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.


Сергієнко Іван Васильович - Радник Президії НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України, Академік НАН України, професор, доктор фіз.- мат. наук.
Голова Національного Комітету України з інформатики, голова Наукової ради НАН України “Інтелектуальні інформаційні технології”, голова Наукової ради з проблеми “Кібернетика” при Президії НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премій в галузі науки і техніки України та СРСР.

Науковий керівник

Науковий керівник

Дейнека Василь Степанович – Академік-секретар Відділення інформатики НАН України, завідувач відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем ІК НАН України ім. В.М. Глушкова, академік НАН України, професор, доктор фіз.- мат. наук.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, удостоєний премій НАН України: ім. С. О. Лебедєва, ім. В. М. Глушкова та ім. В. С. Михалевича, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Литвин Олег Миколайович – професор, доктор фізико–математичних наук, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, почесний професор Бердянського державного педагогічного університету.
Лауреат премії ім. В.М.Глушкова Президії НАН України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, лауреат Харківської обласної премії М.В. Остроградського, нагороджений нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти України». Отримує Державну стипендію, призначену для видатних вчених України