ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» В УКРАЇНСЬКІЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ

З 1 вересня 2014 року набув чинності Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII
 

 

Для організації та проведення заходів з імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» в Українській інженерно-педагогічній академії за рішенням Вченої ради академії (протокол №1 від 22.08.2014 р.) наказом ректора №256 від 2.09.2014 р. створено комісію у такому складі:

 

 

 

Президія комісії:

1. Коваленко О.Е. – ректор.

2. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи (голова комісії).

3. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи.

4. Вілков С.М. – проректор з науково-педагогічної роботи.

5. Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи.

6. Іщенко Г.І.  – головний інженер ПО «Турбоатом».

7. Косарєв В.М. – головний інженер високовольтних електричних мереж АК «Харківобленерго».

8. Левченко А.О. – начальник відділу енергетичної безпеки та технічного надзору ВАТ «Турбоатом».

9. Курбатов О.П. – директор Харківського індустріально-педагогічного технікуму.

10. Кравцов В.А.  –  директор ВПУ № 27 м. Куп’янськ,  Харківська обл.

11. Мельниченко О.О. – методист навчально-методичного відділу (секретар комісії).

 

1. Підкомісія з регулювання фінансово-економічних відносин та управління навчальним закладом

1. Коваленко О.Е. – ректор (голова підкомісії).

2. Попова Л.А. – головний бухгалтер.

3. Чалий С.О. – помічник проректора.

4. Некоз Г.Г. – юрист.

 

2. Підкомісія з контролю та якості у сфері вищої освіти

1. Вілков С.М. – проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Тріщ Р.М. – зав. кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації.

3. Блінова Н.О. – заступник начальника Навчально-методичного відділу.

4. Філімоненко Н.П. – секретар ректорату.

 

3. Підкомісія зі стандартизації освітньої діяльності

1. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Рябчиков М.Л. – зав. кафедри технологій і дизайну.

3. Нечипоренко С.В. – методист навчально-методичного відділу.

4. Щербакова О.В. – методист навчально-методичного відділу.

5. Мельниченко О.О.  – методист навчально-методичного відділу.

6. Кондратюк О.Л. – в.о. зав. кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем.

7. Смирнов І.П. – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва.

 

 

4. Підкомісія з організації освітнього процесу

1. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

 

2. Тарасюк А.П. – перший проректор з науково-педагогічної роботи.

 

3. Фесенко Л.Д. – доцент кафедри фізики, теоретичної та загальної електротехніки.

 

4. Рудась В.Г. – начальник Навчально-методичного відділу.

 

5. Саликін О.М. – зав. практикою.

 

6. Кір’ян О.І. – доцент кафедри менеджменту.

 

7. Бикова Т.І. – доцент кафедри теплоенергетики та енергозбереження.

 

8. Штефан Л.В. – доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

 

5. Підкомісія з  організації виховної роботи та студентського самоврядування

1. Васильєва І.Г. –  проректор з науково-педагогічної роботи (голова підкомісії).

2. Фурсова Т.М. – доцент кафедри теплоенергетики та енергозбереження.

3. Шемигон Н.Ю. – в.о. зав.  кафедри філософії та освітніх технологій.

4. Фесенко Г.І. – доцент кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем.

5. Антоненко Н.С. –  в.о. зав.  кафедри систем управління технологічними процесами та об’єктами.

6. Грохова Г.П. – ст. викладач кафедри фізвиховання.

7. Ярмош О.В. – ст. викладач кафедри менеджменту.

8. Сукачова Г.П.  – доцент кафедри українознавства та політології.

 

 

6. Підкомісія з наукової та інноваційної діяльності

1. Лазарєв М.І. – проректор з наукової роботи (голова підкомісії).

2. Канюк Г.І. – декан енергетичного факультету.

3. Драгун С.В. – начальник Науково-дослідної частини.

4. Штефан Л.В. – доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання.

5. Шелкунова Н.Л. –  мол. наук. співробітник Науково-дослідної частини.

 

7. Підкомісія з міжнародного співробітництва

1. Купріянов О.В. – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва, генеральний секретар Українського Національного моніторингового комітету IGIP (голова підкомісії).

2. Коваленко Д.В. – декан факультету міжнародних освітніх програм.

3. Людвічек К.В. – директор Центру підготовки іноземних громадян.

4. Бурцева В.В. – начальник відділу міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри.

5. Рябчиков М.Л. – зав. кафедри технологій і дизайну.