Запровадження програми розвитку енергоефективності для ВНЗ

На виконання статті 70 Закону України «Про вищу освіту» в питанні підготовки фахівців для запровадження програми розвитку енергоефективності для ВНЗ,  Українською інженерно-педагогічною академією розроблено та подано до МОН України інвестиційний проект «Система підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту»».

Представлений проект отримав грант (бюджетне фінансування) на 2013-2014 роки у обсязі 400 тис. грн.  Запрошуємо до співробітництва ВНЗ.

У межах проекту виконано наступні основні роботи:

 1. Розроблено загальну науково-педагогічну концепцію підготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів у галузі енерго- та ресурсозбереження, що включає цілі, зміст, інноваційні методи, засоби та технології професійної підготовки у цьому напрямку.
 2. Розроблено навчальні програми і методичне забезпечення для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у галузі енерго- та ресурсозбереження.
 3. Створено універсальний зразок лабораторної бази для викладання курсу «Енерго- та ресурсозбереження», яка, зокрема, включає:
 4. -          Тепловізорний прилад  для визначення втрат енергії  через фасади будівель;

  -          Лабораторну установку для визначення і знешкодження схем крадіжки електроенергії;

  -          Лабораторну установку «енергозберігаючий будинок» з моделями автономних і альтернативних систем енергозабезпечення;

  -          Лабораторну установку дослідження ефективності роботи теплових насосів;

  -          Лабораторну установку для випробувань і визначення енергоефективних режимів  експлуатації насосних установок;

  -          Лабораторну установку для дослідження мінімізації втрат енергії у системах трубопровідного транспорту;

  -          Лабораторну установку для дослідження роботи гідравлічного тарану.

  Лабораторні  установки оснащено сучасними комп’ютерними програмами для обробки і аналізу результатів дослідження і оформлення випробувань.

 5. Згідно із статтею 7 Закону України про енергозбереження, в УІПА введено курс «Основи енергозбереження» у навчальні плани всіх інженерно-педагогічних спеціальностей.
 6. Заключають і виконуються хоздоговірні НДР з підприємствами (зокрема – Зміївська ТЕС, Запорізька ТЕС, Добротвірська ТЕС) на розробку технічних заходів і підвищення кваліфікації персоналу у напрямку енергозбереження. Обсяг фінансування госдоговірних НДР у 2013-2014 р.р. склав понад 200 тис. грн.

Академія має досвід зменшення енерговитрат на 30% (на прикладах одного із структурних підрозділів на рівні факультету). Запрошуємо до співробітництва.