Події

ЗАСІДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА УІПА

22.01.2018 р. - відбулося перше засідання організаційного комітету (протокол N1 від 22.01.2018 р.)

Порядок денний:

  1. Обрання голови, заступника голови та секретаря організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА.
  2. Про основні завдання, повноваження та порядок діяльності організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА.
  3. Про оприлюднення інформації про хід підготовки виборів ректора УІПА на офіційному веб-сайті академії.

Рішення

09.02.2018 р. - відбулося друге засідання організаційного комітету (протокол № 2 від 09.02.2018 р.)

Порядок денний:

  1. Про затвердження плану засідань організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА. 
  2. Про затвердження плану-графіку роботи організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА. 

Рішення

15.02.2018 р. - відбулося третє засідання організаційного комітету (протокол № 3 від 15.02.2018 р.)

Порядок денний:

1. Про затвердження форм бюлетенів та протоколів лічильних комісій, студентських виборчих комісій для проведення таємного голосування при обранні виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, та виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

2. Про затвердження форм списків виборців. 

3. Про закріплення за кожним факультетом (інститутом) представників оргкомітету, відповідальних за загальну координацію обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

Рішення

12.03.2018 р. – відбулося четверте засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА (протокол № 4 від 12.03.2018 р.)

Порядок денний:

  1. Звіти членів оргкомітету, відповідальних за загальну координацію обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора академії.
  2. Затвердження графіку проведення на факультетах (інституті) виборів представників  з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

Рішення

 15.03.2018 р.  – відбулося п’яте засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА (протокол № 5 від 15.03.2018 р.)

Порядок денний:

1. Про визначення квот представництва штатних працівників академії, що не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, та студентів для організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у голосуванні на виборах ректора.

2. Про об’єднання структурних підрозділів академії у групи для проведення загальних зборів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

3. Про затвердження графіку проведення загальних зборів працівників структурних підрозділів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

4. Про призначення представників оргкомітету, відповідальних за загальну координацію обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора академії.

Рішення оргкомітету

23.03.2018 р. – відбулося шосте засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора (протокол №6 від 23.03.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про отримання від МОН України списку кандидатів на посаду ректора Української інженерно-педагогічної академії.

 2. Про затвердження списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора академії.

3. Про затвердження графіку зустрічей кандидата з виборцями.

 

30.03.2018 р. – відбулося сьоме засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора (протокол №7 від 30.03.2018 р.).

Порядок денний:

Про  акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора Коваленко О.Е.

2. Про роботу центральної виборчої комісії.

3. Про роботу дільничної виборчої комісії.

4. Про стан обладнання приміщень для проведення таємного голосування  при обранні на посаду ректора академії.  

 

04.04.2018 р. – відбулося восьме засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора (протокол №8 від 04.04.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про оголошення результатів підрахунку голосів на виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії.

2. Про затвердження та передачу першого примірника протоколу № 7 Центральної виборчої комісії з виборів ректора Української інженерно-педагогічної академії (підсумковий) від 04 квітня 2018 року до Міністерства освіти і науки України.

3. Про передачу документації, пов’язаної з виборами ректора Української інженерно-педагогічної академії, до архіву академії.

 

ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА УІПА

24.01.2018 р. - відбулося перше засідання центральної виборчої комісії (протокол N1 від 24.01.2018 р.)

Порядок денний:

  1. Обрання голови, заступника голови та секретаря центральної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА.

23.03.2018 р. – відбулося друге засідання центральної виборчої комісії (протокол №2 від 23.03.2018 р.).

Порядок денний:

 1. Про отримання від Організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА списку кандидатів на посаду ректора.

2. Про затвердження плану-графіку роботи центральної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА.

3. Про затвердження плану засідань центральної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА.

 4. Про оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів ректора УІПА.

5. Про оприлюднення програми кандидата на посаду ректора.

26.03.2018 р. – відбулося третє засідання центральної виборчої комісії (протокол №3 від 26.03.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про отримання від Організаційного комітету з проведення виборів ректора УІПА списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора,  та формування списків виборців для проведення таємного голосування.

2. Про оприлюднення списків виборців.

3. Про затвердження форми бюлетеня  для таємного голосування при обранні на посаду ректора та форм протоколів Центральної та Дільничної виборчих комісій з виборів ректора УІПА.

4. Про визначення місце розташуванням відеокамер, місць для спостерігачів, громадських спостерігачів та представники ЗМІ.

03.04.2018 р. – відбулося четверте засідання центральної виборчої комісії (протокол №4 від 03.04.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про виготовлення бюлетенів для таємного голосування на виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії.

04.04.2018 р. – відбулося п’яте засідання центральної виборчої комісії (протокол №5 від 04.04.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про перерахунок виборчих бюлетенів.

2. Про розподіл виборчих бюлетенів та реєстраційних листів виборців між членами Центральної виборчої комісії.

3. Про визнання готовності Центральної виборчої комісії до здійснення процедури голосування.

04.04.2018 р. – відбулося засідання центральної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії 04 квітня 2018 року.

Протокол центральної виборчої комісії про підрахунок голосів при обранні ректора УІПА 04 квітня 2018 р. 

 

 

ЗАСІДАННЯ ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (М. БАХМУТ) З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА УІПА

25.01.2018 р. - відбулося перше засідання Дільничної виборчої комісії ННППІ (м. Бахмут) (протокол No 1 від 25.01.2018 р.)

Порядок денний:

  1. Обрання голови, заступника голови та секретаря Дільничної виборчої комісії Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут) з проведення виборів ректора УІПА.

 

23.03.2018 р. – відбулося друге засідання дільничної виборчої комісії (протокол №2 від 23.03.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про отримання від Центральної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА списку кандидатів на посаду ректора.

2. Про затвердження плану-графіку роботи Дільничної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА.

3. Про затвердження плану засідань Дільничної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА.

4. Про оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів ректора УІПА.

26.03.2018 р. – відбулося третє засідання дільничної виборчої комісії (протокол №3 від 26.03.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про отримання від Центральної виборчої комісії з проведення виборів ректора УІПА списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора у відокремленому структурному підрозділі (ННППІ, м.Бахмут),  та формування списків виборців для проведення таємного голосування.

2. Про оприлюднення списків виборців.

3. Про оприлюднення програми кандидата на посаду ректора.

4. Про форму бюлетеня  для таємного голосування при обранні на посаду ректора та форму протоколу Дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів.

5. Про виділення приміщення для проведення таємного голосування, місце розташування відеокамер, місць для спостерігачів, громадських спостерігачів та представники ЗМІ.

03.04.2018 р. – відбулося четверте засідання дільничної виборчої комісії (протокол №4 від 03.04.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про виготовлення бюлетенів для таємного голосування на виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії.

04.04.2018 р. – відбулося п’яте засідання дільничної виборчої комісії (протокол №5 від 04.04.2018 р.).

Порядок денний:

1. Про перерахунок виборчих бюлетенів.

2. Про розподіл виборчих бюлетенів та реєстраційних листів виборців між членами дільничної виборчої комісії.

3. Про визнання готовності дільничної виборчої комісії до здійснення процедури голосування.

04.04.2018 р. – відбулося засідання дільничної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії 04 квітня 2018 року.

 

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

28.02.2018 р. – 02.03.2018 р. – відбулися перші засідання студентських виборчих комісій з обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА.

Порядок денний:

1. Про основні завдання та порядок роботи студентської виборчої комісії з обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА. 

2. Про обрання голови, заступника та секретаря  студентської виборчої комісії.

12.03.2018 р. – відбулися засідання студентських виборчих комісій з обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА.

Порядок денний:

1. Про узгодження загального графіку проведення виборів представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА,  по всіх факультетах (інституту) академії.

2.  Про місце і час проведення виборів представників з числа студентів факультету, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА.  

3. Про фіксацію процесу голосування і підрахунку голосів під час виборів представників з числа студентів факультету, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА.

 

16.03.2018 р. – відбулися Конференції студентів факультетів академії та Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут), на яких було висунуто кандидатури кандидатів у виборні представники від студентів денної форми навчання, які візьмуть участь у виборах ректора УІПА.

         Пряме таємне голосування студентів за висунутих кандидатів буде проведено на факультетах та в ННППІ (м. Бахмут) згідно із затвердженим графіком. 

 

ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА СТУДЕНТІВ ТА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

19.03.2018 р. – відбулися збори 2 та 4 груп структурних підрозділів, на яких було обрано представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії (фото).

20.03.2018 р. – відбулися збори 1 та 5 груп структурних підрозділів, на яких було обрано представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії (фото).

20.03.2018 р. – відбулося обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА, на факультеті Комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті (фото) та факультеті Економічних, управлінських та освітніх технологій (фото) .

21.03.2018 р. – відбулися збори 3 групи структурних підрозділів, на яких було обрано представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії (фото).

21.03.2018 р. – відбулося обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА, на факультеті Енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів (фото) та Технологічному факультеті (фото) .

22.03.2018 р. відбулися збори 6 групи структурних підрозділів (ННППІ (м. Бахмут)), на яких було обрано представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Української інженерно-педагогічної академії (фото).

22.03.2018 р. – відбулося обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора УІПА, на факультеті Міжнародних освітніх програм (фото) та в Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті (м. Бахмут) (фото) .