Тематика наукових досліджень
Тематика наукових досліджень, які проводяться зараз в рамках лабораторії:

1. «Використання досвіду викладачів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. для удосконалення підготовки до науково-дослідної роботи майбутніх інженерів-педагогів» (керівник –  д. ф.-м. н., доц. Кириченко І.К., виконавець – ас. Бобрицька Г.С.)

2. «Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі» (керівник – д.пед.н., проф. Коваленко О.Е., виконавець – к.пед.н., доц. Лазарєва Т.А.,  ас. Ільмінська О.О.)

3. «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» (керівник – д.пед.н., доц. Брюханова Н.О., виконавці: к.пед.н., доц. Коваленко Д.В.,  к.т.н., доц. Бєлова О.К., ас. Рогуліна М.Р., директор Наукової бібліотеки Ніколаєнко Н.М., вчений секретар Наукової бібліотеки Рибальченко О.М.)

4. «Проектування та розробка моделі толерантного освітнього середовища інженерно-педагогічного ВНЗ для підготовки іноземних студентів з Азійського регіону» (керівник - д.пед.н., проф.Коваленко О.Е., виконавці: к.пед.н, доц. Керницький О.М., ас. Швачка Л.С. , аспірантка Кононова Т.О., ст. викладач кафедри фізичного виховання Британ Ю.А.)

5. «Розробка та застосування технологій навчання систем об’ємного комп’ютерного проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» (керівник НДР - к.пед.н. Синельник І.Г., виконавець - аспірант Ожга М.М. )

6. «Формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного та кар’єрного шляху» (керівник НДР - к.пед.н., доц. Лисенко С.А., виконавець - аспірантка Шепеленко С. М.)