Наукове дослідження 1

АНОТАЦІЯ

Розвиток економічних відносин та підвищення кількості учасників на ринку вищої освіти призводить до ускладнення конкурентноздатного середовища. Кожен випускник вищого навчального закладу, зокрема викладач закладів вищої освіти, стає перед проблемою працевлаштування та у зв’язку з цим оновлюється та ускладнюється роль маркетингу освітніх послуг. Таким чином, виникає проблема вивчення ролі елементів маркетингу в професійній діяльності викладача комп’ютерних дисциплін.

Аналіз світового досвіду маркетингу вищої освіти свідчить, що:

  • у будь-якій цивілізованій країні маркетинг послуг вищої освіти стає однією із рушійних сил економічного і соціального прогресу,
  • існує об’єктивна необхідність маркетингової підготовки майбутніх магістрів професійного навчання комп’ютерного профілю, що будуть готувати робочі кадри комп’ютеризованого виробництва,
  • підготовка викладачів до маркетингової діяльності є перспективною науковою задачею в інженерній педагогіці.

Метою науково-дослідної роботи є розробка методичної системи формування знань і умінь маркетингу освітніх послуг у майбутніх магістрів професійного навчання з комп’ютерних технологій, розробка маркетингової стратегії, проектування шляхів та етапів її реалізації, вибору характеру поведінки викладача комп’ютерних дисциплін на ринку праці та експериментальна перевірка її ефективності.