Наукове дослідження 5

АНОТАЦІЯ

В Україні формується суто вітчизняна школа створення сучасних підручників для усіх ланок освіти, починаючи від школи і закінчуючи вищим навчальним закладом. Шлях до вдосконалення навчально-методичної літератури неможливий без достеменного, ретельного та системного аналізу вже існуючих джерел, включаючи й на електронних носіях інформації.

Важливою складовою у навчанні є його спадкоємність, починаючи з загальноосвітніх установ і закінчуючи вищим навчальним закладом. Узгодженість між підручниками на різних рівнях навчання практично відсутня, як за змістом, так і за термінами й визначеннями. Студента, який до ВНЗ закінчив школу, П

ТУ чи коледж доведеться переучувати. Але переучувати людину набагато складніше, ніж відразу правильно вчити.

На жаль, базові вітчизняні державні стандарти у галузі електротехніки були написані у важкі часи, отже їм також притаманні недоліки. Тому спиратися повністю на них при створенні підручника є не доцільним.

Аналіз змісту існуючих підручників, в яких викладаються знання з електротехнічної галузі науки, засвідчив нагальну необхідність створення науково-методичного забезпечення дисципліни „Електротехніка” на засадах спадкоємності в системі ПТНЗ –– ВНЗ.

Метою науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка методичних вимог до навчально-методичних матеріалів з дисципліни „Електротехніка” в системі освіти, починаючи з загальноосвітнього і закінчуючи вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, з метою формування наскрізних знань, узгодженості понятійного апарату, взаємообумовленості змісту в науково-методичному забезпеченні.