Наукове дослідження 7

АНОТАЦІЯ

Практичне застосування дій майбутнього інженера-педагога, в першу чергу, здійснюється завдяки добре сформованому практичному мисленню. Це зумовлюється умовами, в яких розгортається діяльність студента, що набуває освіти за напрямком інженер-педагог. Така діяльність зумовлена обмеженістю у часі вирішення задачі, невизначеністю умов, у котрих вона протікає та орієнтація на дію і на результат. Іншою характерною для професійної діяльності майбутнього інженера-педагога особливістю є те, що його педагогічне рішення конкретної ситуації буде тісно пов’язане з реалізацією цього рішення. Потрібно навчитися швидко переходити від теорії до дії і навпаки та вміти виокремлювати проблему.

Мислення є засобом здійснення всіх видів діяльності й насамперед професійної. Саме практичним мисленням забезпечується вирішення всіх вище перерахованих аспектів, котрі виникають в професійній діяльності інженера-педагога. Тому, з нашої точки зору, таким важливим є його формування у майбутніх інженерів-педагогів.

Метою науково-дослідної роботи є емпіричне дослідження особливостей формування практичного мислення у майбутніх інженерів-педагогів на етапах набуття професійної освіти та теоретичне обґрунтування його змісту, компонентів та функцій. У ході НДР передбачається розробити комплекс психодіагностичних методик для дослідження основних компонентів практичного мислення майбутніх інженерів-педагогів на етапі набуття ними професійної освіти та рекомендації для цілеспрямованого формування практичного мислення у майбутніх інженерів-педагогів.