Анотація 1.1

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти.

Предмет дослідження - інноваційне інформаційне середовище професійної підготовки інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти.

Метою дослідження та основним завданнямє теоретичне обґрунтування, розробка та впровадження інноваційного інформаційного середовища професійної підготовки інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що якість професійної підготовки майбутнього інженера - педагога в умовах дистанційного навчання підвищиться, якщо:

  • інноваційне інформаційне середовище буде відображати зміст майбутньої професійної діяльності;
  • інноваційне інформаційне середовище буде відображати систему навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Реалізація мети обумовлює необхідність розв’язання основних задач, які полягають в теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці методів, змісту, засобів, форм та технологій індивідуального та адаптивного навчання майбутніх інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти.

Запланованими очікуваними науковими результатами є:

  • Теоретичні основи створення інноваційного інформаційного середовища професійної підготовки інженерів-педагогів;
  • Зміст для адаптивного навчання технічних дисциплін в умовах дистанційної освіти;
  • Адаптивні методи навчання майбутніх інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти;
  • Адаптивні дидактичні засоби та форми комп’ютерного навчання майбутніх інженерів-педагогів;
  • Методична система та технологія адаптивного навчання майбутніх інженерів-педагогів в умовах дистанційної освіти.