Анотація 1.2

АНОТАЦІЯ

Об’єкт дослідження – процес застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих аграрних навчальних закладах.

Предмет дослідження – форми і методи інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих аграрних навчальних закладах.

Мета дослідження – розкрити та обґрунтувати форми і методи інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих аграрних навчальних закладах.

Висвітлюються форми та методи інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих аграрних навчальних закладах, зокрема їх сутність; аспекти організації контролю у вищій школі; технологія формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів засобами імітаційно-ігрових занять; форми та методи контролю успішності студентів; практична підготовка майбутніх фахівців до здійснення соціально-педагогічної діяльності; специфіка професійної діяльності соціального педагога у сільській місцевості; організаційно-педагогічні фактори та умови формування пізнавальної самостійності студентів.