Анотація 1.3

АНОТАЦІЯ

Приєднання України до Болонської декларації актуалізує проблему підвищення якості підготовки фахівців, відповідності її європейському рівню. Досвід зарубіжних країн засвідчує, що одним із пріоритетних напрямків вищої освіти є фундаменталізація професійної підготовки. Фундаменталізація вищої освіти – це єдність професійної та фундаментальної підготовки фахівців вищої кваліфікації. В сучасних умовах, коли надзвичайно швидкими темпами розгортається інформаційна революція, відбуваються технологічні зрушення в галузі телекомунікації, біогенетики, відбуваються суттєві зміни й в традиційній фундаменталізації. До фундаментальних відносяться вже не лише математика, фізика, хімія, спеціальні дисципліни, але й інформатика, економіка, соціологія, психологія та інші соціо-гуманітарні дисципліни. Основою фундаменталізації професійної підготовки є новітні освітні технології та методики впровадження їх у навчальний процес.

Саме фундаменталізація вищої освіти покликана забезпечити професійну мобільність сучасного фахівця, що стає все більш актуальною в умовах глобалізації і наростаючої конкуренції на ринку праці. Професійна мобільність – це готовність і здатність працівника до швидкої зміни виконуваних завдань, робочих місць і спеціальностей в рамках професії чи галузі, здатність швидко освоювати нові спеціальності чи зміни в них, які виникають під впливом технічних перетворень. Тому надзвичайно важливим і актуальним є дослідження досвіду зарубіжних вузів по фундаменталізації професійної підготовки та визначення умов і конкретних шляхів впровадження новітніх освітніх технологій у вітчизняних вищих навчальних закладах.